THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

miercuri, 11 februarie 2015


luni, 9 februarie 2015

Parintele Arsenie Boca ~ Marturii ~ Necazurile ne vin de pe urma pacatelor

Parintele Arsenie Boca ~ Marturii ~ Cu Biblia in iad

Parintele Arsenie Boca - Drumul sufletului dupa moarte

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare: Priveşte în morminte şi vezi, oare poţi deosebi cine a fost sluga şi cine a fost stapân?

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare: Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute. Nu e nimic mult, când oamenii iubesc puţin, aşa cum nu este puţin, când oamenii iubesc mult.

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare: Invidia calomniază virtutea: pe cel viteaz îl numesc nechibzuit, pe cel cumpătat nesimţitor, pe cel drept aspru, pe cel înţelept nelegiuit, pe cel mărinimos îl numesc mărunt, pe cel darnic risipitor, iar pe cel avar, din contră, îl numesc econom.

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare: Binele nu-l găsim în cele trecătoare, ci suntem chemaţi să ne împărtăşim din bunurile cele veşnice şi adevărate.

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare: Nimic din cele ce se întâmplă în viaţă nu se întâmplă fără judecată, ci Dumnezeu măsoară cu aceeaşi măsură cu care omul şi-a măsurat mai dinainte faptele din timpul vieţii lui.

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare: Cineva care a primit o binefacere, trebuie să aibă aceeaşi stare faţă de binefăcătorul său, pe care a avut-o Sfântul Apostol Petru, când Domnul Hristos a vrut să-i spele picioarele.

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare: Cum îi veţi creşte pe copiii voştri în rânduială, când voi înşivă duceţi o viaţă fără rânduială? Dacă vrei să educi pe alţii, educă-te mai întâi pe tine însuţi în Duhul lui Dumnezeu!